Ronald Robertson

Ronald Robertson

Creative Director
  • Emailronald@example.com
  • Phone+1 (070) 123–8459
  • Birthday17 March, 1995
  • LocationSan-Francisco, USA

Hướng dẫn cài đặt đơn hàng thông qua Google Form

Hướng dẫn cài đặt đơn hàng hiện trên bảng tính của google và thông báo qua email ngay lập tức. Thủ thuật này rất đơn giản thôi, các bạn xem video nhé.Code
function guiBieuMau(e)


{


  // Thay thế bằng địa chỉ email của bạn


  var email = "diachimail@gmail.com";


  // Tiêu đề của email được gửi về


  var subject = "Đơn đặt hàng tại shop ABCD";


  // Không rành thì đùng đụng vào code ở dưới nhé


  var s = SpreadsheetApp.getActiveSheet();


  var columns = s.getRange(1,1,1,s.getLastColumn()).getValues()[0];


  var message = "";


  for ( var keys in columns ) {


    var key = columns[keys];


    if ( e.namedValues[key] && (e.namedValues[key] != "") ) {
      message += key + ' :: '+ e.namedValues[key] + "\n\n";


    }


  }


  MailApp.sendEmail(email, subject, message);


}

Komentar

Dark Template