Ronald Robertson

Ronald Robertson

Creative Director
  • Emailronald@example.com
  • Phone+1 (070) 123–8459
  • Birthday17 March, 1995
  • LocationSan-Francisco, USA

Một vài cách SEO ON PAGE hiệu quả dành cho Blogspot


SEO ONPAGE là gì?

SEO ONPAGE là kỹ thuật SEO tại website và chỉ trên website đó, những thay đổi trên website đều được gọi là SEO ONPAGE (ONPAGE: yếu tố bên trong).

Các tiêu chí để web chuẩn SEO ONPAGE cho blogspot

GOOGLE CRAWLER đọc web và phân tích website thông qua 1 web page và đọc các thẻ html. Các bạn có thể xem web page đó bằng cách view-source trang web của bạn.

Cách SEO ONPAGE cho blogspot năm 2018

5 tiêu chí quan trọng cho SEO ONPAGE

1 Bộ thẻ meta đầy đủ, chuẩn SEO
Bộ thẻ meta tag seo 2020 chuẩn cho blogspot
2 Nội dung trong mô tả tìm kiếm phải chứa từ khóa SEO chính
Sau khi làm theo hướng dẫn ở mục 1, khi viết bài, bạn hãy nhập mô tả của bài viết ở khung bên phải. Nội dung trong mô tả tìm kiếm phải chứa từ khóa SEO chính.
3 Chỉnh link có chứa từ khóa SEO chính (nên để URL ngắn)
Khi viết bài, ấn vào liên kết cố định ở khung bên phải >  liên kết cố định tùy chỉnh >  chỉnh sửa link, nối các từ bằng dấu gạch ngang.
Ví dụ:
cach-seo-onpage-cho-blogspot-2018.html

4 Tỉ lệ text/html nên chứa khoảng 25% trở lên
Tỉ lệ text/html nên chứa khoảng 25% trở lên, không nên để quá nhiều ảnh nhưng nội dung lại quá ngắn, văn bản phải có chứa anchor text (neo văn bản chứa từ khóa SEO - liên kết nội bộ)
5 File Robot.txt chuẩn, cho phép nhện Google truy cập được website
Đây là file Robot.txt chuẩn nhất, bạn thay thế link website của bạn nhé.
Vào cài đặt > tùy chọn tìm kiếm > Robot.txt tùy chỉnh > dán code này vào và lưu.
User-agent: Mediapartners-Google

Disallow:

User-agent: *

Allow: /

Allow: /search/label/

Disallow: *max-results=*

Disallow: *archive.html

Disallow: *?m=0

Disallow: /search?*

Disallow: *?showComment=*

Disallow: *?spref=fb

Disallow: *?spref=tw

Disallow: *?spref=gp

Disallow: *?utm_source=*

Sitemap: https://www.sharetemplate.blog/feeds/posts/default?orderby=UPDATED

Sitemap: https://www.sharetemplate.blog/sitemap.xml

6 tiêu chí điểm + với Google

1 Thẻ h1 - thẻ Heading
Dùng duy nhất 1 thẻ cho mỗi trang (các bạn có thể view-source từng trang một để chỉnh sửa cho phù hợp)
2 Thẻ h2
Mô tả ngắn gọn nội dung chính, có chứa từ khóa SEO
3 Mỗi trang luôn có đầy đủ thẻ h1, h2, h3
Chỉ có một thẻ h1 trong mỗi trang
Không được chỉ có thẻ h1, h3 mà không có h2 hoặc tương tự...
4 Tối ưu tốc độ tải trang
Chúng ta nên giảm bớt và nén css + js, tăng tốc độ trang web làm giảm tỉ lệ thoát trang, lấy Google PageSpeed Insights làm tiêu chí chuẩn cho trang web (mặc dù nó đo không đúng)
5 Sử dụng nofollow cho các liên kết bên ngoài
Ví dụ: <a href="https://www.chiasetemplate.blog" rel=nofollow"> Liên kết ngoài </a>
6 Thêm thẻ alt='nội dung mô tả' cho các ảnh trên webpage
Ví dụ: <img src="#" alt="mô tả nội dung"/>

Tổng kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm một website chuẩn SEO ONPAGE, nếu có thắc mắc, góp ý, báo lỗi thì hãy bình luận bên dưới nhé. Like một cái cho mình có động lực nào!

Komentar

Dark Template